Skip to content

Produkt- & anläggningsdokumention

Alla projekt har olika behov och förutsättning,

Produktdokumentation

Produkter eller för den delen tjänster har ofta ett stort behov av dokumentation, det kan vara allt ifrån en enkel #komigång folder till manualer och kompletta set av instruktioner, ritningar och manualer som sorteras in i en eller flera pärmar, allt efter vilken mängd information produkten eller tjänsten kräver.

Produktinformation är ofta statisk under en period med mindre revideringar och uppdateringar, som kan utföras under produktcykeln till en helt ny utgåva tas fram.

Ofta finns produktdokumentation i flera olika språk och innehållet kan variera beroende på olika länders lagkrav beträffande säkerhet och märkning. Ofta måste producenten kunna tillhandahålla relevant dokumentation under produktens livscykel.

Vi har lång erfarenhet av den här typen av dokumentation och har under åren byggt upp en enorm kunskap och erfarenhetsbas så vi kan bygga kundunika lösningar som passar in våra kunders orderflöden och skapar kostnadseffektiva rutiner.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Printning
 • Efterbehandling
 • Lagerhållning
 • Revisionshantering
 • Arkivering av printfiler, med revisionsmöjlighet
 • Rutiner för godkännandehantering
 • Batchbeställningar
 • Orderbunden produktion
 • Lagerhållning
 • Leverans

Vi erbjuder Er en helhetslösning där vi utifrån Era specifika behov och önskemål kan ta fram ett koncept som täcker alla delar från beställning till leverans och skapar på så sätt kostnadsbesparingar i Er dokumenthantering, kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om just Era behov.

Kontakta oss för prisförslag och rådgivning

Genom att lämna uppgifter till oss, godkänner ni att de används i enlighet med vår integritetspolicy.

Några av våra kunder

Anläggningsdokumentation

Består av ett flertal faser från anbud till slutbesiktning och överlämnande till kund samt olika skeden däremellan och beroende på projektets art och komplexitet anpassar vi vår produktionslina efter de behov som projektet kräver.

Ofta är det en mängd mängd handlingar, ritningar, manualer, säkerhetsföreskrifter etc som skall sammanställas, vanligtvis i pärmset. De olika dokumenten kan komma från en mängd olika dokumenthanteringssystem, eller som separata filer från underentreprenörer och i pappersform.

Vi hjälper till med att:

 • printa ev ritningar i färg eller sv/vit
 • hämta information från era dokumentsystem
 • printa A4 och A3i färg eller sv/vit
 • scanna och digitalisera in dokument
 • Plocka och sortera enl givna tryckinstruktioner eller bif sorteringsmatris
 • Hjälper till med att strukturera information i era system för att säkerställa printning samt vilken metadata som kan vara relevant.
 • Vid större projekt printar vi och mellanlagrar samtidigt som dokumenten skapas för att kunna korta ledtider till slutleverans.
 • Framtagning av kundunika Pärmar och register
 • Plockning sortering, packning för direktleverans till slutkund med förteckning över innehåll Samt märkning av kollin för spårning.
 • Genomgång och kontroll på plats hos oss innan utskeppning om så önskas. 

Vi har arbetat med den här typen av dokumentationstjänst i många år och ju tidigare vi kan vara delaktiga i processen påverkar leveranstid och förutsättningarna för en rationell och flexibel produktion, där vi kan undvika produktionsstopp pga av felaktig eller otillräcklig information.

Vill du veta mer eller har du frågor?

Vi svarar gärna på din frågor. Ring oss så kan vi hjälpa dig med just din förfrågan!